مشتري ,خريد ,رابطه ,احتمال خريد ,ويژة ارتباط ,ارزش ويژة

ارزش ويژة ارتباط[1] عبارت است از: تمايل مشتريان براي حفظ رابطه با نـام تجـاري. ايـن تمايـل فراتر از ارزيابي عيني و ذهني مشتري از برند بوده و حاصل تلاش‌هاي شركت براي تقويت رابطه با مشتري است. در اين زمينه، شركت بر هزينه‌هاي تغيير مشتري تمركز مي‌كند و به دنبال ايجاد و حفظ رابطه با مشتري است. برنامه‌هاي ارتباطي بايد احتمال خريد مجدد مشـتري از يـك نـام تجاري و همچنين ميزان خريد وي را در آينده افزايش و احتمال خريد مشتري از رقبا را كاهش دهد.[1][1] . Relationship equity

منبع اصلی مطلب : (بازارپویان(برند،برندینگ
برچسب ها : مشتري ,خريد ,رابطه ,احتمال خريد ,ويژة ارتباط ,ارزش ويژة
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ارزش ويژة ارتباط